Prováděné výkony

 • Komplexní kardiologické vyšetření
 • Sportovní prohlídky
 • Primárně-preventivní vyšetření se stanovením kardiovaskulárního rizika
 • Echokardiolografické vyšetření na nejmodernějších strojích
 • Holterovské monitorování srdečního rytmu
 • Neinvazivní 24-hodinové monitorování krevního tlaku (24 hod. EKG Holter)
 • Klidové i zátěžové EKG (zátěžové ergometrie)
 • Kompletní laboratorní vyšetření krve včetně INR (Quick)
 • Kontrola a programování implantovaných kardiostimulátorů + ICD
 • Ultrazvukové vyšetření karotid
 • Ultrazvukové vyšetření tepen a žil dolních končetin